OM OSS

Fredrikstad Motorfabrikk (Juridisk navn Fredriksstad Motorfabrik As) ble startet opp på begynnelsen av 1900 tallet, og har opp gjennom 1900 tallet produsert motorer for fritidsmarkedet som tøffer og går den dag i dag.

I 1981 ble Fredriksstad Motorfabrik overtatt av Brødrene Reinholt Andreassen, og har etter dette gjort store investeringer innen maskinering. I 1996 ble lokalene i Fredrikstad solgt og produksjon og lager ble flyttet til Sarpsborg. I 2013 flyttet bedriften igjen til Kampenes næringsområde i Sarpsborg, for videre å kunne utvikle bedriften.

I dag har bedriften totalt 7 ansatte. Bedriften konsentrerer seg hovedsakelig om underleveranser til industrien i Norge.

Dette innebærer CNC maskinering og produksjon av klammer for telemaster. Det som har med “FM” motoren å gjøre, er nå tatt over av Fredrikstad Motorverksted AS.

Majoriteten av våre kunder er kunder innen prosessindustrien og on/offshore industrien. Vi produserer produkter med høye toleranser og god kvalitet. Fredriksstad Motorfabrik AS er en dynamisk bedrift med god evne til å snu seg rundt i forhold til det kunden krever. Vi har god dialog med våre kunder.

Vi har et stabilt og godt arbeidsmiljø med liten gjennomstrømning av ansatte.